Výsledky vyhľadávania pre preniknú

IMPREGNÁCIA napustenie ochrannými látkami na zvýšenie odolnosti hmoty voči vlhkosti, preniknutie ropy do okolitej horniny, ukladanie organických látok v stenách buniek, dosiahnutie nepriepustnosti
INFILTRÁCIA preniknutie, presiaknutie, vsakovanie zrážkovej alebo povrchovej vody do horniny, ukladanie cudzích látok alebo teliesok v tkanive, preniknutie príslušníka polície do zločineckej organizácie
INJEKTOR zariadenie na počiatočné urýchľovanie častíc pred ich preniknutím do vákuovej komory hlavného urýchľovača
INTRÚZIA nežiaduce vniknutie, preniknutie do vnútra, v geológii prenikanie magmy do zemskej kôry, vnikanie cudzích útvarov do zvaru pri zváraní, podpovrchové telesá vyvretých hornín
PARAZITÉMIA preniknutie parazitov do krvného obehu pri niektorých chorobách, napr. malárii
PENETRÁCIA prenikanie, vnikanie, priechod, hĺbka, preniknutie spermie do vajíčka
PONOR ponorenie sa, vhĺbenie sa, preniknutie (kniž.)
PRENIK preniknutie
PRERAZENIE preniknutie vniknutie
PRIENIK preniknutie