Výsledky vyhľadávania pre prepáč

CONDONE prepáčiť, po anglicky
EXCUSE prepáčiť, po anglicky
FORGIVE prepáčiť, po anglicky
GOMEN prepáč, po japonsky
ODPUSTIŤ prepáčiť ospravedlniť
PARDON citoslovce prepáčenia
PARDON prepáčiť, odpustiť, po anglicky
PARDON žiadosť o prepáčenie
PROMIŇ prepáč, po česky
SIT VENIA VERBO nech je prepáčené tvrdé slovo, s prepáčením, s dovolením