Výsledky vyhľadávania pre prepustenec

LIBERTIN v starovekom Ríme prepustený otrok, prepustenec, človek voľných názorov a mravov, člen evanjelickej sekty odporcov Kalvinovej mravnej náboženskej prísnosti