Výsledky vyhľadávania pre prerus cinnost

BREJK prestávka, prerušenie činnosti
KARENCIA nedostatok niektorej živiny alebo látky vyvolávajúci chorobný stav rastliny, nedostatok, čakacia doba, počas ktorej sa prerušuje nejaká činnosť
ZASTAV preruš činnosť