Výsledky vyhľadávania pre preslo

ADDRESS preslov, po anglicky
ANREDE preslov, po nemecky
INTENZITA ELEKTRICKÉHO PRÚDU množstvo elektrického prúdu, ktoré prešlo za sekundu vodičom
PRÍHOVOR prejav preslov
REDE prednáška, reč, preslov, prejav, po nemecky
SERMON rečnícky prejav preslov
SPEECH preslov, po anglicky