Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre presnost

AKRÍBIA vedecká presnosť, dôkladnosť, starostlivosť, pozornosť, svedomitosť
AKURATESA presnosť, dôkladnosť (kniž.)
AKURÁTNOSŤ presnosť precíznosť, starostlivosť
AKURÁTNY presný, starostlivý, pedantný, vyžadujúci a dodržiavajúci presnosť
AŽURITA vykonanie úlohy v presne stanovenom termíne, presnosť
CIACHOVANIE overenie a potvrdenie presnosti údajov, prístrojov a zariadení
EXAKTNOSŤ presnosť, výstižnosť
KADINKA odmerný valec (málo používaný pre jeho nízku presnosť)
KALIBRÁCIA úprava presnosti strojov a prístrojov, vybavenie
KALIBROVANIE úprava presnosti strojov a prístrojov, vybavenie meradiel príslušnými mierami, ciachovanie