Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre preuk

ABONENTKA abonentný lístok, preukážka predplatiteľa
AJSIK preukaz študenta - foneticky
ANTICIPOVAŤ predpovedať niečo, čo ešte nebolo preukázané, prijaté
CERTIFIKÁT potvrdenie, osvedčenie, napr. pravosti alebo zhody s požiadavkami,overenie, preukaz
DOKÁZATEĽNÝ preukázateľný
DOKAZOVAŤ preukazovať
DOKLAD preukaz, cestovný pas
DOKLAD preukazná listina
KVALIFIKÁCIA schopnosť, odborná spôsobilosť, preukaz spôsobilosti, hodnotenie, odborný posudok
LEGITIMÁCIA preukaz, preukážka, oprávnenie zmocnenie