Výsledky vyhľadávania pre preve

AERÁCIA vetranie, prevetranie, prevetrovanie
AERÁCIA vetranie, prevetrávanie, prevzdušňovanie
ALERGIOLÓGIA náuka o rozpoznávaní, prevencii a liečbe alergií
ALGORITMUS súhrn matematických úkonov slúžiacich účelnému prevedeniu určitého výpočtu platného pre všetky podobné úlohy
ANULOVAŤ vyhlásiť neplatnosť niečoho, zrušiť, prevedenie rovnice na taký tvar, kde na jednej strane je nula
ASEPSA ošetrenie poranenia proti vniknutiu choroboplodných látok, preventívna dezinfekcia (lek.)
ASEPSA preventívna dezinfekcia
BIOPREPARÁT biologická látka používaná na prevenciu a diagnostiku chorôb
BIOPREPARÁTY biologické látky používané na prevenciu a diagnostiku chorôb
CONDUCT prevedenie, po anglicky