Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre priamka

HELIKOID skrutková plocha, ktorej vytvárajúcou krivkou je priamka
HORIZONTÁLA vodorovná priamka, čiara spájajúca body s rovnakou nadmorskou výškou
KOLMICA priamka kolmá na inú priamku
LÍNIA čiara, priamka, rys, ťah, obrys, linaj, hranica, frontová čiara, smer politickej a inej činnosti, v biológii rad príbuzných jedincov, vojenský sled, rozvinutý rad vojnových lodí
LÚČ orientovaná priamka
NORMÁLA priamka kolmá na dotykovú rovinu v bode dotyku, kolmica
ORDINÁLA priamka spájajúca dva priemety rovnakého druhu
OS stredová priamka, stredová čiara, strednica, symetrála, myslená priamka
SEMIPOLÁRA priamka rovnobežná s polárou bodu vzhľadom na kužeľosečku a rozpoľujúca vzdialenosť medzi pólom a polárou
TRANSVERZÁLA mimostredová komunikácia, spojovacia komunikácia, priečka, priamka pretínajúca geometrický útvar, v botanike rovina kolmá na mediánu