Výsledky vyhľadávania pre pridel po angl

ALLOT prideliť po anglicky
ASSIGN prideliť, po anglicky
AWARD prideliť, po anglicky
RATION prídel, po anglicky