Výsledky vyhľadávania pre priekopa pri ceste

GARÁD priekopa pri ceste (z maď.)
JAROK priekopa pri ceste, struha
RIGOL žliabok na odvodňovanie, priekopa pri ceste