Výsledky vyhľadávania pre priemer ang skr

AC average cost (skr.), priemerné náklady (angl.skr.)
ATC average total cost (skr.), priemerné celkové náklady (angl.skr.)