Výsledky vyhľadávania pre priemyselná rastlin

RUTA priemyselná rastlina
TABAK rastlina obsahujúca nikotín, priemyselná rastlina