Výsledky vyhľadávania pre priesecník priamok

BOD priesečník priamok
ORTOCENTRUM priesečník priamok, v ktorých ležia výšky trojuholníkov