Výsledky vyhľadávania pre priestorové videnie

STEREOPSIA priestorové videnie sveta, binokulárne videnie, pri ktorom vzniká aj priestorový vnem
STEREOSKOPIA priestorové videnie