Výsledky vyhľadávania pre priestorove

AMBIOFÓNIA používanie elektroakustických zariadení v akustických priestoroch, prenos priestorovej informácie z poľa odrazených vĺn v priestore
HUH egyptský boh priestorovej nekonečnosti
KUBIZMUS umelecký smer zo začiatku 20. storočia zdôrazňujúci geometrické a priestorové rysy skutočnosti, podobný literárny smer, rozkladajúci predstavy a pocity do vzájomne sa križujúcich a pretínajúcich prvkov
SPACIOKARDIOGRAFIA priestorové znázornenie elektrického poľa srdca
SPAT staršia jednotka priestorového uhla
STERADIÁN hlavná jednotka priestorového uhla
STEREOPSIA priestorové videnie sveta, binokulárne videnie, pri ktorom vzniká aj priestorový vnem
STEREOSKOP optický prístroj na priestorové vnímanie obrázkov
STEREOSKOPIA priestorové videnie