Výsledky vyhľadávania pre prihovor sa

OSLOV prihovor sa
OSLOVIL prihovoril sa menom
OSLOVÍME prihovoríme sa niekomu
OSLOVIŤ prihovoriť sa
PLÉDOVAŤ obhájiť, prihovoriť sa za niekoho