Výsledky vyhľadávania pre prijíma povrchom tela roztoky potravy a výživy

OSMOTROFNÝ ORGANIZMUS prijíma povrchom tela roztoky potravy a výživy