Výsledky vyhľadávania pre prikazca poverovatel

MANDANT poverovateľ, zmocniteľ, príkazca, osoba vydávajúca príkaz alebo poverenie k zastupovaniu