Výsledky vyhľadávania pre prima

ALDEHYDY organické zlúčeniny vznikajúce oxidáciou alebo dehydrogenáciou primárnych alkoholov
ANTENEANDERTÁLEC vyhynutý primát, predchodca neandertálca, človek steinheimský
ARJ komprimačný PC program
AUSTRALOPITEK rod vyhynutých primátov, predchodca človeka (arch.)
BÉM bývalý pražský primátor, český politik
ĎURKOVSKÝ slovenský politik, bývalý bratislavský primátor (Andrej, *1958)
DVONČ primátor Nitry (Jozef, *1954)
FAJNOVÝ fajn, príma, senzačný
GLEMP poľský kardinál a primas (Józef, *1929)
GRANADA bývalá britská primárne mediálne firma
HOMINIDI čeľaď primátov
HOMINIDI čeľaď primátov, ku ktorej patrí aj človek vyspelý
HOMINIZÁCIA poľudšťovanie primátov
HORVÁTH slovenský huslista a primáš (František, 1855-1939)
CHOMA žilinský primátor
IMP imprimatur (skr.)
KNAPÍK bývalý primátor Košíc
KONTAJNMENT kontrola, obmedzenie, sebaovládanie, ochranný kryt jadrového reaktora a primárneho okruhu
METASTÁZA druhotné ložisko vzniknuté zavlečením nákazy z primárneho ložiska
OP opica, primát (zried.), cicavec z pralesa
OPIA vlastná primátom
OPICA cicavec z rodu primátov, zviera pralesov
OPICE primáty
OPY primáty
PIŤO slovenský primáš, huslista rómskeho pôvodu (Jožko, asi 1800-1886)