Výsledky vyhľadávania pre primes

AFINÉRIA závod na čistenie ušľachtilých kovov od prímesí
AINALIT minerál s prímesou tantalu
EMISIA vydanie, vyslanie, uvedenie do obehu, napr. bankoviek, množstvo znečisťujúcich prímesí prenikajúcich z určitého zdroja do ovzdušia
KUPROAURIT prírodné zlato obsahujúce prímesi medi, medené zlato
METALÍZA náterivo s prímesou práškového hliníka
MIX zmes, prímes
PEPERMINT prímes mäty piepornej
PEPERMINT prímes mäty priepornej
RAFINÁCIA čistenie, odstraňovanie nežiadúcich prímesí a nečistôt z látok a technických výrobkov, napr. cukru, kovov a pod.
RAFINOVANÝ očistený od prímesí, premyslený, prefíkaný, ľstivý