Výsledky vyhľadávania pre pripevnil

NALEPIL lepením pripevnil
OPÁSAL pripevnil na pás
PRIPÄL pripevnil (sponkou)
PRIPOL pripevnil sponkou
PRIŠILA pripevnila šitím
UPOL pripevnil, upevnil
ZAPOL pripol, pripevnil
ZOVARILA pripevnila zvarom