Výsledky vyhľadávania pre pripomenut

AIDE-MÉMOIRE zápis na pamiatku, na pripomenutie, záznam jednania v diplomatickom styku, zápisník
DODAŤ pripomenúť
EIDETIZMUS schopnosť pripomenúť si už videné, vizuálne predstavy
MAHNEN pripomenúť, po nemecky
MENTION pripomenúť po anglicky
OMLÁTIŤ vyčítavo pripomenúť (expr.)
RECALL pripomenúť, po anglicky
REMIND pripomenúť po anglicky
UPOZORNIŤ pripomenúť varovať