Výsledky vyhľadávania pre prisediaci na sude

ASESOR prísediaci na súde, stoličný úradník (hist.), zastaralý výraz pre prísediaceho, napr. súdu