Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre prisl šlacht

ARISTOKRAT príslušník aristokracie, šľachtic, v prenesenom význame človek so vznešeným chovaním
BARÓN príslušník najnižšieho stupňa vysokej šľachty
BARONET príslušník anglickej šľachty
BARONET príslušník nižšej anglickej šľachty, nižší šľachtic
GRAND príslušník španielskej vysokej šľachty, veľkorysý človek
INKOLÁT štátna príslušnosť, občianstvo, v stredoveku šľachtické obyvateľské právo, obdoba dnešného štátneho občianstva, indigenát
IVANKA príslušník šľachtického rodu Ivankovcov
KNIEŽA člen (príslušník) vysokej šľachty
MAGNÁT stredoveký príslušník bohatej pozemkovej šľachty v Uhorsku a Poľsku, boháč, majiteľ veľkého finančného, pozemkového alebo priemyselného majetku
PATRICIJ starorímsky príslušník mestskej rodovej šľachty, plnoprávny občan, starousadlý občan, bohatý, zámožný občan