Výsledky vyhľadávania pre prislušnik organizacie

ČLEN príslušník spolku, organizácie
INFILTRÁCIA preniknutie, presiaknutie, vsakovanie zrážkovej alebo povrchovej vody do horniny, ukladanie cudzích látok alebo teliesok v tkanive, preniknutie príslušníka polície do zločineckej organizácie
KAGULÁR príslušník teroristickej fašistickej organizácie vo Francúzsku pred 2. svetovou vojnou
PIONIER priekopník, v socializme člen mládežníckej školskej organizácie, zákopník, príslušník ženijného vojska