Výsledky vyhľadávania pre prislusnik starovek naroda

ARIÁN príslušník starovekého indoeurópskeho národa
ASÝR príslušník starovekého národa
BALT príslušník starovekého národa
ETRUSK príslušník, člen starovekého národa
CHETIT príslušník starovekého národa, člen starého národa, Indoeurópan
IBER príslušník starovekého národa v Hispánii
KIMER príslušník starovekého indoeurópskeho národa, vyhynutý indoeurópan
SKÝT člen starého národa, príslušník starovekého pastierského kmeňa
VIKING príslušník starovekého národa