Výsledky vyhľadávania pre prispôsobil

AKLIMATIZOVALA prispôsobila novým životným podmienkam
AKLIMATIZOVALA prispôsobila sa podmienkam
AKOMODOVALA prispôsobila (kniž.)
ASIMILOVALA prispôsobila (kniž.)
NALADILSA prispôsobil sa