Výsledky vyhľadávania pre prispôsobovanie

ADAPTÁCIA prestavba, úprava, prispôsobenie, prispôsobovanie
KOADAPTÁCIA prispôsobovanie sa niektorých druhov organizmov jednému typu organizmu
PLASTICITA bezproblémové prispôsobovanie sa organizmu prostrediu