Výsledky vyhľadávania pre prisposob sa prostrediu

AKLIMATIZÁCIA prispôsobenie sa novému prostrediu, podnebiu
HABITUS súbor takých vonkajších znakov rastlín, ktorý je podmienený prispôsobovaním sa prostrediu a dedičnými vlohami (bot.)
INADAPTABILITA neschopnosť prispôsobiť sa prostrediu
OMBROFÓBIA neprispôsobenie sa vlhkému prostrediu s nedostatkom svetla
PLASTICITA bezproblémové prispôsobovanie sa organizmu prostrediu
PLASTICITA tvárlivosť, poddajnosť, výstižnosť, schopnosť organizmu prispôsobiť sa prostrediu
ZŽITE SA prispôsobte sa svojmu prostrediu