Výsledky vyhľadávania pre pristresok

ABRI prístrešok pračloveka
APSIDA stanový prístrešok
CHALET drevený prístrešok v alpách
STAN plátenný prístrešok turistu, potreba turistu, celtový prístrešok
ŠIATOR predajný stánok, prístrešok
TABERNÁKULUM časť oltára v katolíckych kostoloch, v ktorej je uložená monštrancia, svätostánok, sanktuárium, baldachýnový prístrešok, vežovitá strieška nad oltárom, soškou, náhrobkom a pod.