Výsledky vyhľadávania pre pritakava

TAK pritakávanie
TAK pritakávanie, citoslovce pritakania, pritakanie, súhlas
TAKALO pritakávalo
UHMKAJ pritakávaj (hovor.)
UHMKÁME pritakávame (hovor.)