Výsledky vyhľadávania pre privrz

ABELITA prívrženec severoafrickej kresťanskej sekty
ABSOLUTISTA stúpenec, prívrženec absolutizmu
AC Anthrocon (skr.), zjazd prívržencov furry (angl.skr.)
ADVENTISTA prívrženec adventizmu, sobotár
AGNOSTIK prívrženec agnosticizmu
ANGLOFIL prívrženec Anglicka a všetkého anglického
ARIÁN vyznávač arianizmu, prívrženec arianizmu
ARIÁNI prívrženci arianizmu
ARISTOTELOVEC prívrženec Aristotelovho učenia
ASKÉTA prívrženec asketizmu