Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre prizera

ABSTRAHOVAŤ odvodzovať, odvodiť, vyvodzovať, vyvodiť, zovšeobecniť, zovšeobecňovať, nebrať do úvahy, neprizerať, neprizrieť, neprihliadať, neprihliadnuť, vyvodzovať, napr. všeobecné závery či pojmy z jednotlivých javov či pojmov
KIBIC prizerajúci sa pri hre
ŠTAFÁŽ vedľajšia časť, skupina prizerajúcich sa osôb, doprovod, výzdoba, výprava, komparz (divad.)