Výsledky vyhľadávania pre prizv vers

IKTUS rytmický prízvuk vo verši
SYLABOTONIZMUS princíp usporiadania verša na základe pravidelného striedania prízvučných a neprízvučných slabík v radoch s rovnakým počtom slabík
ŠTÓLA prvé dva hlavné prízvuky, spojené aliteráciou v prvej časti tzv. aliteračného verša