Výsledky vyhľadávania pre prizvuk

AKCENT prízvuk, dôraz
AKCENT prízvuk, dôraz (lingv.)
AKCENT prízvuk, dôraz, znamienko prízvuku, spôsob výslovnosti, svojráznosť v rečovom prejave, najmä pri používaní nárečia
AKCENTOLÓGIA náuka o prízvuku
AKCENTOVAŤ zdôrazňovať, vyzdvihovať význam niečoho, prízvukovať
AKÚT druh prízvuku
AKÚT ostrý prízvuk (lingv.)
AKÚT ostrý prízvuk v niektorých jazykoch, jeho značka
AKUT stúpavý tónový prízvuk (ling.)
AKÚT tónový melodický prízvuk