Výsledky vyhľadávania pre proces

ADAPTÁCIA prestavba, prispôsobenie stavby alebo veci iným účelom, proces premeny fauny a flóry pod vplyvom meniaceho sa prostredia, prispôsobenie umeleckého žánru na iný
ADAPTÁCIA proces pomalej premeny flóry a fauny pod vplyvom meniaceho sa prostredia
ADP Advanced Data Processing
ADP Automatic Document Processing
AERÁCIA proces výmeny vzduchu v určitom priestore
AGREGÁT pôdny prvok vytvorený zlúčením častíc pôdy pôsobením určitých biologických, chemických a fyzikálnych procesov
AGREGÁT pôdny prvok vytvorený zlúčením pôdnych častíc pri určitých fyzikálnochemických a biologických procesoch
AGROKYBERNETIKA náuka o možnostiach vytvárania modelových procesov pre využitie v poľnohospodárskej výrobe
AKMÉ vrchol vyvrcholenie nejakého procesu
AKT právne konanie, právny proces (práv.)