Výsledky vyhľadávania pre produkt hnitiA BIELKOVíN

INDOL smradľavá páchnuca látka z hnitia bielkovín, produkt hnitia bielkovín, látka vznikajúca pri hnití bielkovín
SKATOL hnilobný produkt, produkt hnilobného rozpadu bielkovín, organická zlúčenina, produkty hnitia bielkovín