Výsledky vyhľadávania pre prog

ADRESÁR zoznam adries v počítačovom programe, ktoré boli použité na odkazy
ADWARE programová aplikácia, v ktorej sa zobrazujú reklamy
AED programovací jazyk
AEP Alternative Education Program
AGITÁCIA získavanie verejnosti pre určitý cieľ, program
AGORA programovací jazyk
AIM komunikačný program (angl.skr.), instant messenger (skr.)
AKADÉMIA slávnosť pre verejnosť s umeleckým programom
AKADÉMIA starogrécka škola žiakov a nasledovníkov filozofa Platóna, vedecké, školské, umelecké a osvetové zariadenie vyššieho typu, verejné vystúpenie s umeleckým programom
ALGOL programovací jazyk
ALGOL starší programovací jazyk
ALTAMIRA grafický program Altamira Composer skrátene
AMARA americký prognostik a futurológ (Roy, *1925)
AND operátor po bitoch v počítačovom programovaní, binárne and
APL programovací jazyk
APOLLO americký vesmírny program
ARJ komprimačný PC program
ASEMBLER vo výpočtovej technike program zostavujúci časti programu do jedného celku
ASTAP programovací jazyk
ATM program pre správu fontov vo Windows
AVIRA antivírový počítačový program
AVIRA antivírusový program
BACKUP vo výpočtovej technike záložná kópia programu alebo údajov
BACKUP záložná kópia programu alebo údajov
BARNEY americký futurológ a prognostik (Gerald)