Výsledky vyhľadávania pre proporcia

KÁNON pravidlo, merítko, súbor zásad alebo pravidiel, kontrapunktická hudobná forma s rôznym nástupom jednotlivých hlasov, predstava o ideálnych proporciách
NEPOMER disproporcia
POMER proporcia
ÚMERA proporcia