Výsledky vyhľadávania pre prosba

BITTE prosba, po nemecky
LITÁNIA modlitba zložená z prosieb prednášaných striedavo ľudom a prednášačom, vytrvalá prosba, v prenesenom zmysle zdĺhavý výklad
ORATIO prosba (cirk.)
PETÍCIA písomná prosba alebo žiadosť podpísaná väčším počtom osôb a adresovaná verejným činiteľom alebo orgánom
PETITUM prosba, žiadosť
PLEA prosba, po anglicky
PRIANIE požiadavka, prosba, túžba, žiadosť
SUPLIKA žiadosť prosba petícia
SUPLIKÁCIA prosba žiadosť
ÚPENIE naliehavá prosba (poeticky)