Výsledky vyhľadávania pre prostried

A medzinárodný symbol označujúci možnosť použiť všetky chemické prostriedky na textíliách
A skr. pre ampér, medzinárodný symbol označujúci možnosť použiť všetky chemické prostriedky na textíliach
ABOLÍCIA zrušenie otroctva právnymi prostriedkami (hist.)
AEROTRAIN hromadný dopravný prostriedok
AGROCHÉMIA náuka o používaní chemických prostriedkov v rastlinnej výrobe
AGROKOMPLEX spojenie poľnohospodárskej prvovýroby s odvetviami poskytujúcimi výrobné prostriedky
AGROKOMPLEX spolupráca a spojenie poľnohospodárskej výroby s odvetviami poskytujúcimi výrobné prostriedky pre poľnohospodárstvo
AJATÍN dezinfekčná tinktúra, dezinfekčný prostriedok
AKANIT konzervačný prostriedok, prípravok na konzervovanie
AKANITY konzervačné prostriedky