Výsledky vyhľadávania pre prudko,

ACUTELY prudko, po anglicky
ACUTO prudko, prenikavo (hud.)
AGITATO prudko, búrlivo (hud.)
APPASSIONATO v hudbe náruživo, vášnivo, prudko, skladba alebo časť skladby tohoto rázu
CITO rýchlo, prudko, rýchle, po latinsky
DRAVO prudko, ničivo, divo
ERUPTÍVNE prudko, výbušne
HARD prudko, po anglicky
HEFTIG prudko, po nemecky
RASH prudko, po anglicky