Výsledky vyhľadávania pre prudko jedova

AKONITÍN prudko jedovatý alkaloid
ARZÁN prudko jedovatý bezfarebný plyn zapáchajúci po cesnaku, arzenovodík
ARZÉN chemický prvok, krehký striebrosivý kov, ktorého zlúčeniny sú prudko jedovaté, značka As
DURMAN prudko jedovatá rastlina
GJURSA prudko jedovatá vretenica
KYANID soľ kyseliny kyanovodíkovej, prudko jedovatá zlúčenina
STRYCHNÍN bezfarebný prudko jedovatý alkaloid
SUBLIMÁT prudko jedovatý prášok chlorid ortutnatý, moridlo na drevo