Výsledky vyhľadávania pre prudovy motor

ATODYD bezkompresorový prúdový motor
ATODYT prúdový motor nadzvukovej rýchlosti
DPM dvojprúdový motor (skr.)