Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre prvé hu

NEOKLASICIZMUS hudobný smer prvej polovice 20. storočia, smer výtvarného umenia 20. rokov 20. storočia, estetické tendencie a umelecké smery 20. storočia, novoklasicizmus
PÓL nepodstatná singularita prvého druhu
PRIM prvé husle (hud.)
PRÍM prvý nástroj v orchestri, prvé husle
PRIMO part prvého hráča v štvorručnej skladbe (hud.)
QUESNAY francúzsky ekonóm a lekár, hlavný predstaviteľ prvej ekonomickej školy fyziokratov a autor Ekonomickej tabuľky (1758, Tableau Economique), prvého modelu ekonomického kolobehu (Francois, 1694-1774)