Výsledky vyhľadávania pre prvé písmeno hebrejskej abecedy

ALEF prvé písmeno hebrejskej abecedy, označenie kardinálnych čísiel v teórii množín