Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre prvku

ACTINIUM latinský názov chemického prvku aktínium, Ac, objavené v roku 1899
AKTIVÁCIA povzbudenie k činnosti, uvedenie do chodu, úprava látok tak, aby boli schopné chemicky reagovať, premena neaktívneho prvku na rádioaktívny, čistenie odpadových vôd s využitím mikroorganizmov
ALUMINIUM latinský názov chemického prvku hliník, Al, objaveného v roku 1825
ARGENTUM latinský názov chemického prvku striebro, Ag, objaveného v staroveku
ARSENCIUM latinský názov chemického prvku arzén, As, objaveného v staroveku
ASTATIUM latinský názov prvku astát, At, objaveného v roku 1940
ATÓM drobná čiastočka hmoty, najmenšia časť prvku
ATÓM najmenšia a ďalej nedeliteľná časť prvku schopná chemicky reagovať, nepatrná časť niečoho
AURUM latinský názov chemického prvku zlato, Au, objaveného v staroveku, ušľachtilý kov
BISMUTHUM latinský názov chemického prvku bizmut, Bi, objaveného v 15. storočí