Výsledky vyhľadávania pre prvok Ra

AKTÍNIUM rádioaktívny kovový prvok, značka Ac
AKTINOID rádioaktívny prvok zo skupiny začínajúcej aktíniom
AKTIVOVAŤ uviesť do činnosti, povzbudzovať, urobiť prvok rádioaktívnym
AMERÍCIUM kovový rádioaktívny prvok, značka Am
ASTÁT rádioaktívny prvok, značka At
BERKÉLIUM rádioaktívny prvok, značka Bk
BODKA najmenší grafický prvok
EINSTEINIUM rádioaktívny prvok značka Es
EINSTEINIUM umelý transuránový prvok. zn. Es
GALICIZMUS jazykový prvok prebratý do niektorého jazyka z francúzštiny alebo podľa tohto jazyka v ňom vytvorený