Výsledky vyhľadávania pre prvok YB

KINETIZMUS umelecký smer vnášajúci do tradičných výrazových prostriedkov dominantný prvok pohybu
TAXIA pohyb voľne žijúcich organizmov, najmä prvokov, v dôsledku vonkajších podnetov, v medicíne dopravenie na správne miesto
YTTERBIUM striebrobiely kovový prvok zo skupiny vzácnych zemín, značka Yb